Logo
Vypočítat
zavřít

Pokud je vaše hodnota DTI (poměr dluhu k příjmu) menší než hodnota 9, budete schopni hypotéku splácet. Vaše DTI je:

Poměr dluhové služby (splátky úvěru) a čistého přijmu žadatele o úvěr. Jde o jeden z indikátorů schopnosti klienta splácet úvěr. Vaše DTSI je:

Maximální možná výše budoucí hypotéky je:

Maximální možná výše splátky budoucí hypotéky je:

Seznamte se s pojmy DTI, DSTI a LTV…

Aktuální téma letošního roku je opatření ČNB, které bankám od 1.10.2018 nařizuje důsledně ověřovat příjmy a splátkové závazky žadatelů o úvěr. Banky tak od října 2018 omezí maximální možnou výši úvěru těm žadatelům, kteří již nějaké finanční závazky splácí.

Naše kalkulačka vám dokáže vypočítat, na jakou maximální výši hypotéky byste dosáhli a zároveň vám vypočítá i maximální výši splátky, kterou nový úvěr nesmí přesáhnout. Pak stačí v našem srovnávači zadat požadovanou výši hypotéky a porovnat nabídky jednotlivých bank.

Do kalkulačky pouze zadáte aktuální výši všech vašich závazků, které máte (POZOR: do výpočtu je potřeba zadat i kreditky nebo kontokorenty, které nevyužíváte, ale nejsou zrušené), kolik za ně měsíčně splácíte a jaký je váš průměrný čistý příjem. Splátku u kontokorentů a kreditních karet není potřeba zadávat, kalkulačka sama vypočítá s jakou hodnotou má pracovat přesně podle metodiky bank.

DTI- Dept to income

DTI vyjadřuje poměr mezi celkovou výší zadlužení s ročním příjmem. Čím větší je tento poměr, tím větší je riziko možného nesplácení dalšího úvěru. Banky mají nastavený limit maximálně na hodnotu 9ti násobku ročního čistého příjmu žadatelů o úvěr.

DSTI - Dept service to income

DTSI vyjadřuje poměr mezi splátkou úvěru a čistým příjmem. Tento poměr ukazuje, kolik si z vašeho čistého příjmu „ukousne“ splátka hypotéky a kolik tudíž zbude na další životní potřeby. Banky tento poměr mají nastaven na hodnotu maximálně 45%

Od roku 2017 již banky mají od ČNB zakázáno poskytovat tzv. 100% hypotéky; tedy hypoteční úvěry, které jsou poskytnuty na celou výši kupní ceny. Ukazatel, který banky pro měření výše poskytnutého úvěru vůči nabízené zástavě uplatňují se nazývá LTV (loan to value).

LTV - Loan to value

je hodnota, která vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Často se udává s číselnou hodnotou, která vyjadřuje procenta z ceny nemovitosti. Například u LTV 90 získáte 90% z hodnoty nemovitosti od banky a zbylých 10% si musíte dofinancovat z vlastních zdrojů případně z překlenovacího úvěru ze stavebního spoření. Platí pravidlo, že čím vyšší LTV je, tím vyšší bývá i úrok.